Parkeersensoreninbouwen.nl bouwt parkeersensoren in bij vrijwel alle nieuwe en gebruikte auto's, op kleur gespoten, in Amersfoort en op locatie, voor vaak de helft van de gangbare prijs; vanaf € 200.

home
KEUZEHULP

informatie

afspraak
foto's
garantie
werkwijze
FAQ
nieuws
contact
recensies
links
obd
uitdeuken
dode hoek

webshop

Parkeersensoreninbouwen.nl: Garantiebepalingen en Voorwaarden - Zakelijk

Naast de algemene Garantiebepalingen en Voorwaarden / Alg. Vwd. zoals die elders omschreven staan, geldt voor zakelijke klanten nog een aantal bepalingen:

1. Levering van sets door Parkeersensoreninbouwen.nl aan zakelijke klanten beperkt zich tot de verstrekking van maximaal 4 sets per jaar, zodat men wel incidenteel een set kan inbouwen binnen de eigen kennissen- of klantenkring, maar niet structureel werkt als inbouwer met door ons geleverde sets, omdat u anders door PI-nl niet alleen als afnemer wordt gezien, maar mogelijk ook als concurrent.
2. Zakelijke klanten die meer dan 4 sets per jaar willen afnemen bij PI-nl, verklaren met hun akkordering op onze webshop-bestelpagina dat zij aan hun klanten voor een set inclusief inbouwen een prijs aan hun klanten zullen berekenen die minimaal even hoog is als die van PI-nl, zodat men daarmee als inbouwer aan PI-nl belooft niet onder de prijzen van PI-nl te zullen 'duiken'.
3. PI-nl behoudt zich het recht voor om (zelfs zonder opgaaf van reden) een order te weigeren of te annuleren. Indien een order online is geplaatst, uitgevoerd, verwerkt, en direct door de klant is voldaan (via iDeal of overboeking), zal PI-nl in dat geval het bedrag minus (iDeal/bank) transactiekosten per ommegaande terugstorten. Aangezien het dan een volledige annulering betreft van een niet-verwerkte opdracht, ontvangt u ook geen factuur en/of creditnota.
4. Wanneer PI-nl ondanks bovenstaande bepalingen in de praktijk afnemers van sets van PI-nl ontdekt als actieve inbouwers, die zich niet aan bovenstaande bepalingen houden, zullen in het kader van het concurrentie-beding juridische stappen worden ondernomen. Houd er rekening mee dat u (en eventueel uw klanten) dan in een kort geding of rechtzaak onder ede zult moeten verklaren en aantonen welke prijzen u voor uw klanten gehanteerd heeft. Komt dit niet overeen met bovenstaande bepalingen, dan zal een schadevergoeding worden bepaald en geëist.
Ook het zich voordoen als particuliere klant, of het bestellen als zakelijke klant, maar onder verschillende of wisselende namen, of namens hetzelfde bedrijf, terwijl het telkens dezelfde inbouwer betreft, is een bewuste poging tot het zich niet houden aan bovenstaande bepalingen en zal leiden tot juridische vervolging.
5. Voor levering van losse onderdelen via PI-nl zijn de regels soepeler, mits het totaal van de losse onderdelen niet de mogelijkheid biedt om er meer dan zes complete sets van samen te stellen, hetgeen dan weer onder punt 1 zou vallen.

Kortom: als PI-nl aan u -als zakelijke klant- levert, wil PI-nl u zien als partner, niet als concurrent.

LET OP: informatie op deze website is altijd de meest actuele en geldende informatie.

 

home keuzehulp

informatie

afspraak
foto's garantie werkwijze FAQ
nieuws contact recensies links
obd uitdeuken dode hoek

webshop